Home


Inleiding

De selectie van een WMS is een complex proces. Een nieuw in te zetten WMS moet aan sluiten bij uw actuele maar vooral ook bij de toekomstige wensen en eisen van uw bedrijf. Daarnaast moet het aansluiten bij de applicaties die u al gebruikt. We hebben het dan over een ERP pakket en/of een webshop maar ook over bijvoorbeeld transportapplicaties. Het aanbod is groot maar, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, zijn de oplossingen niet allemaal hetzelfde. Tegelijkertijd bepaald zo’n systeem voor een steeds belangrijker deel de kwaliteit en de resultaten van uw onderneming. Een zorgvuldig keuzeproces is daarom gewenst.


Wat is WMS

Ontstaan

Software waarmee een magazijn wordt aangestuurd noemen we Warehouse Management Systemen (WMS). Deze systemen ontstonden midden jaren tachtig van de vorige eeuw. In het begin hadden de systemen vooral een registratieve taak. Ook waren er systemen voor de aansturing van gemechaniseerde magazijnen. Over het algemeen werden magazijnen beheerd met behulp van kaartenbakken en (later) door middel van applicaties als Excel. Geleidelijk ontstaat er meer en meer druk op de kwaliteit van de door het magazijn geleverde diensten. Ook moet de uitvoering efficiënter. Een extra complicerende factor is de opslag van goederen van meerdere klanten in één magazijn, in het bijzonder bij logistieke dienstverleners.

Eind jaren tachtig zien we daarom de ontwikkeling van uitgebreidere functionaliteit van warehouse managementsystemen: WMS.


Een passend WMS

Waarom zo’n ingewikkelde selectie?
Het aantal magazijnen in de logistieke keten neemt toe. Enerzijds omdat door mondialisering logistieke ketens langer worden waardoor het aantal overslagpunten (hubs) toe neemt. Tegelijkertijd nemen de activiteiten in het magazijn toe. Klantspecifieke wensen worden steeds vaker in een magazijn ingevuld. We denken dan aan klantspecifiek verpakken maar ook aan toegevoegde waarde activiteiten als assemblage van bijvoorbeeld PC’s of het net voor uitlevering laden van software op ontvangers voor kabel tv. De efficiency in deze magazijnen is steeds vaker bepalend voor de kosten van het eindproduct.


WMS selectie

Een WMS moet passen bij de huidige en de toekomstige situatie. In een dynamische wereld ligt daar een uitdaging. Het gaat bij de selectie van een WMS dan ook vooral om het opstellen van een realistisch overzicht van wensen en eisen. Dat is een vak! Enerzijds eist dat inzicht in de actuele en toekomstige processen anderzijds ook in de (on)mogelijkheden van pakketten. Wij bieden die kennis waarmee we u kunnen helpen in dit ingewikkelde proces.


Wie zijn wij

WMS expert van den Elsen
René van den Elsen

André Vos

Jos Koenders
Klik op de foto’s voor meer informatie.